Human Skills in de installatiebranche geschikt voor niveau 4

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt de sociale vaardigheden en beroepshouding die passen bij een moderne werknemer in de installatiebranche. De human skills bestaan uit het ontwikkelen van een proactieve en verantwoordelijke houding, het stimuleren van het probleemoplossend vermogen en het verhogen van zijn mediawijsheid in de beroepscontext. Ook leert hij zich service- en klantgericht op te stellen en de klant te adviseren. Bovendien leert hij te communiceren en samenwerken met collega’s binnen en buiten zijn eigen vakgebied met als doel het werk conform de kwaliteitseisen en de wensen van de klant uit te voeren. Tot slot ontwikkelt hij zijn coachingsvaardigheden en leert hij bij te dragen aan een gezonde leercultuur binnen zijn (leer)bedrijf.