Human Skills in de installatiebranche geschikt voor niveau 4

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt de sociale vaardigheden en beroepshouding die passen bij een moderne werknemer in de installatiebranche. De human skills bestaan uit het ontwikkelen van een proactieve en verantwoordelijke houding, het stimuleren van het probleemoplossend vermogen en het verhogen van zijn mediawijsheid in de beroepscontext. Ook leert hij zich service- en klantgericht op te stellen en de klant te adviseren. Bovendien leert hij te communiceren en samenwerken met collega’s binnen en buiten zijn eigen vakgebied met als doel het werk conform de kwaliteitseisen en de wensen van de klant uit te voeren. Tot slot ontwikkelt hij zijn coachingsvaardigheden en leert hij bij te dragen aan een gezonde leercultuur binnen zijn (leer)bedrijf.