First Aid Medic Sports

Processtatus 

Gepauzeerd: De ontwikkeling of koppeling van een keuzedeel kan tijdelijk worden aangehouden. De reden hiervoor kunt u bij ons opvragen.

Beschrijving 
Er zijn beweeg- en sportactiviteiten die vanwege hun specifieke aard en karakter plaats vinden op locaties waar medische hulpdiensten moeilijk of niet kunnen komen. Denk maar aan het strand, duinen of heuvels/bergen, bossen en polders. Dan zal het slachtoffer eerst gestabiliseerd en nadien vervoerd moeten worden naar een plek waar de medische hulpdiensten het slachtoffer adequate hulp kunnen bieden. De skills om dit veilig en verantwoord te kunnen doen worden al enige jaren (zeker sinds 2016) al niet meer aangeleerd bij de reguliere lesstofaanbieders als O.K., R.K. en NIBHV. Dit keuzedeel is dan ook bedoeld als een verdieping van basale EHB(S)O gericht op die sport-specifieke sport/locatie om zorg te kunnen dragen en bieden voor de beweeg- en of sportdeelnemers totdat hulpdiensten ter plaatse kunnen zijn, waar de aanvlieg/rijtijd aantoonbaar langer is dan in reguliere gevallen en omstandigheden. De uitvoering, overdracht en nazorg hierbij, is mede vastgelegd middels de geldende wet- en regelgeving in Nederland.