Diagnose en modificatie mobiele werktuigen

Processtatus 

Aanvraag voor certificaat: Het verzoek tot het ontwikkelen van een certificaat wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Omdat het kwalificatiedossier is herzien, moet ook het certificaat worden herzien.