Coördineren van leertrajecten bij stagiairs en (nieuwe) medewerkers

Processtatus 

Voordracht voor certificaat: Het certificaat wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager.

Beschrijving 
Voor onderdelen van de kwalificatie Praktijkopleider is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.