Coördineren van leertrajecten bij stagiairs en (nieuwe) medewerkers

Processtatus 

Vaststelling van certificaat: De sectorkamer heeft het ontwikkelde certificaat gevalideerd. Het certificaat is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden.

Beschrijving 
Voor onderdelen van de kwalificatie Praktijkopleider is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.