Bronbemalen

Processtatus 

Gevalideerd: Het keuzedeel is door de sectorkamer gevalideerd. Het keuzedeel kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden, dat gebeurt elke drie maanden. Het keuzedeel wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
In de bouw- en infrawerken is het bemalen van sleuven en putten een hulpmiddel. Echter, een hulpmiddel met risico's en vaak ongewenste effecten. Wanneer het proces van grondwaterbemalingen niet goed wordt voorbereid, uitgevoerd of aangestuurd kan dit grote gevolgen hebben. In dit keuzedeel leert de beginnend  beroepsbeoefenaar  het belang van de bemalen, de wet- en regelgeving  en risico's die meekomen  met het bemalingsproces.