Boomverzorging

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel hoort bij het onderhoudstraject van het kwalificatiedossier Groene Ruimte. Het keuzedeel gaat over de verzorging van bomen en de specifieke kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.