Boomverzorging

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel hoort bij het onderhoudstraject van het kwalificatiedossier Groene Ruimte. Het keuzedeel gaat over de verzorging van bomen en de specifieke kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.