Betonstaal hechten in de fabriekshal

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
In de fabriekshal moeten betonstaalconstructies verwerkt worden. Veelal gebeurt het samenstellen van de betonstaalcontructies door het betonstaal te lassen op de lastafel. Het KIWA controleert de lassen met enige regelmaat. Naast het lassen moet de student ook de lastafel kunnen voorbereiden, inrichten en weer schoonmaken. Ook moet de student de lasapparatuur kunnen bedienen. Er zijn speciale gevaren die met het lassen te maken hebben zoals lasogen, instabiele constructies, lasdampen. Al deze zaken zijn onderdeel van het keuzedeel.