Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel wordt binnenkort als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Het keuzedeel geeft inzicht in visies en benaderingen rond armoede en sociale uitsluiting in Nederland. Armoede wordt niet uitsluitend benaderd als een financieel probleem, maar als proces dat leidt naar sociale uitsluiting en fundamentele bestaansonzekerheid. Het perspectief van mensenrechten geeft een objectiever kader over wat mensen nodig hebben om waardig te kunnen leven en hoe je de aanpak van armoede vorm zou kunnen geven. Studenten worden aangemoedigd ook hun eigen achtergrond te onderzoeken en in te zien dat je socialisatie veel invloed heeft je leefwereld, dat verschillen in sociaal-economische achtergrond leiden tot verschillende perspectieven op de samenleving en jezelf. Studenten leren de voor- en nadelen van een objectievere juridische benadering onderscheiden.