Bedrijfseconomie veehouderij geschikt voor niveau 3

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Een student krijg inzicht in de opbrengsten en kosten van het bedrijf op saldo niveau. De student kan een kostprijs per eenheid berekenen. Naast saldo en kostprijs kan de student bedrijfseconomische overzichten maken en analyseren ten bate van de bedrijfsvoering. Het kunnen toepassen van normen en aanpassen van de bedrijfsvoering op basis van bedrijfseconomische  inzichten is onderdeel van het keuzedeel. Als afsluiting maakt de student een financiële bedrijfsbegroting  met de daarbij behorende administratie.