Bedrijfseconomie geschikt voor niveau 3

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
Een student krijg inzicht in de opbrengsten en kosten van het bedrijf op saldo niveau. De student kan een kostprijs per eenheid berekenen. Naast saldo en kostprijs kan de student bedrijfseconomische overzichten maken en analyseren ten bate van de bedrijfsvoering. Het kunnen toepassen van normen en aanpassen van de bedrijfsvoering op basis van bedrijfseconomische  inzichten is onderdeel van het keuzedeel. Als afsluiting maakt de student een financiële bedrijfsbegroting  met de daarbij behorende administratie.