Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3

Processtatus 

Vaststelling minister - keuzedeel: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
In dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar exacte vaardigheden die nodig zijn voor een goede doorstroom naar een (technische) niveau 3 opleiding. Hij leert bijvoorbeeld begrippen en wetten uit de natuurkunde toe te passen en met wiskundige formules om te gaan. Ook ontwikkelt hij het analytisch denken en handelen, zodat hij (nieuwe) beroepsgerichte vraagstukken op kan lossen, exacte opdrachten uit kan voeren en kan inspelen op veranderingen op technisch vlak.