Analyse van monsters door operators

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Dit keuzedeel bevat een verbreding van kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteitsbepaling van producten. Het betreft eenvoudige analyses van monsters op fysische en chemische eigenschappen. Met het resultaat van de analyse kunnen producten van de juiste kwaliteit worden gemaakt.