Ambachtelijke ijsbereiding

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
In dit keuzedeel leert een (aspirant)bakker hoe hij ambachtelijk ijs kan bereiden. Hij leert om met machines te werken en zelfstandig ijs te maken. Daarnaast heeft hij basiskennis van grondstoffen, receptuur berekenen, hygiëne, wetgeving, onderhoud en werking van apparatuur. Tevens heeft hij basisvaardigheden om het ijs op de juiste wijze te presenteren.