Afvalenergiecentrale

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
De keuzemodule besteedt aandacht aan het werken op een Nederlandse afvalafvalverbrandingsinstallatie als werktuigkundige. Het keuzedeel is verbredend en gaat in op de specifieke kenmerken van het werken op een afvalverbrandingsinstallatie.