Nieuws

Nieuws

Adecco Group Nederland en SBB verlengen samenwerking

Adecco Group Nederland
Onlangs ondertekenden Fleur van de Wall, hr-directeur van de Adecco Group Nederland, en Deborah van der Meere, sectorunitmanager Zakelijke dienstverlening en veiligheid bij SBB, een samenwerkingsovereenkomst.
Lees verder

Enexis bekrachtigt jarenlange samenwerking met SBB

Een structurele aanpak in opleiden en volop ruimte voor ambitieuze mbo-studenten. Daarvoor staat het erkende leerbedrijf Enexis. Om dat te bekrachtigen ondertekende Enexis gisteren als eerste organisatie in de infradistributietechniek een samenwerkingsovereenkomst met SBB.
Lees verder

Minister pleit voor eenvoudiger regels rond keuzedelen

Goudsmid
Er moeten minder en eenvoudiger regels komen voor keuzedelen in het mbo, dat vindt minister van OCW Ingrid van Engelshoven. Daarom stuurde de minister vandaag een brief aan de Tweede Kamer met een veranderaanpak. SBB is verheugd over de voorstellen, waar vermindering van administratieve lasten en behoud van kwaliteit hand in hand gaan.
Lees verder

Tussentijdse evaluatie consortium Creatief vakman

Afbeelding gezel-schilder
Op 22 november is het consortium Creatief vakman bij elkaar gekomen voor een tussentijdse evaluatie. Er is gesproken over ambities en er zijn afspraken gemaakt over de taken van betrokken partijen. Om de branche in beeld te brengen laat het Meld- en expertisepunt een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren.
Lees verder

UWV en SBB bundelen krachten

UWV en SBB
SBB erkent en begeleidt leerbedrijven waar mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding volgen. UWV helpt mensen met een uitkering naar werk. UWV en SBB gaan hierin vanaf 2020 nog meer samen optrekken, zowel op landelijk als regionaal niveau.
Lees verder

Pagina's