Nieuws

Nieuws

Bitumineuze dakdekkers opgeleid onder eigen dak

Student en praktijkopleider
TECTUM, het opleidingsbedrijf van en voor de platte-dakensector, ook wel bitumineuze dakdekkers genoemd, heeft de stellige overtuiging dat opleiden voor dit specifieke vakmanschap het best kan via de bbl. Op geheel eigen wijze geeft het bedrijf invulling en uitvoering aan de opleiding.
Lees verder

Keuzedeel voor lijstenmakers

Lijstenmaker
Al in 2016 kwam bij het Meld- en expertisepunt een melding vanuit Art & Frame, brancheorganisatie voor de lijstenmakers. Deze branche heeft een opleidingswens, wil graag jonge mensen opgeleid zien voor hun mooie vak.
Lees verder

Ambachtelijke economie heeft de toekomst

Student en praktijkopleider
In de Volkskrant van 5 december 2017 stond het artikel ‘De ambachtelijke economie heeft de toekomst’. Hierin wordt ingegaan op het voorstel van het CDA om een reddingsplan op te stellen om te voorkomen dat traditionele ambachten, zoals rietsnijders, schaapherders en ambachtelijke botenbouwers uit Nederland verdwijnen.
Lees verder

Uitzonderingspositie kleinschalige unieke beroepsopleidingen

Student en praktijkopleider
18 januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen’. Door het aannemen van deze wet wordt het mogelijk om als laatste redmiddel, wanneer de laatste specialistische vakopleiding in een bepaalde richting dreigt te verdwijnen, het alleenrecht toe te kennen aan één mbo-school.
Lees verder

Sectorkamer Handel maakt uitdagende planning voor 2018

Student en praktijkopleider
Sectorkamer Handel plande een aantal uitdagende activiteiten voor 2018, zoals onderhoud aan het dossier Commercie, afronding van het project Ondernemerschap en ondernemendheid en onderzoek naar niveau 2.
Lees verder

Pagina's