Nieuws

Nieuws

Opleidingen tot technicus service en onderhoud naar vier jaar

Student en praktijkopleider
De sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving adviseerde in april 2017, op dringend verzoek van het betrokken onderwijs en bedrijfsleven, om voor twee kwalificaties op niveau 4 een vierjarige opleidingstijd toe te kennen. De minister van OCW nam dit advies over.
Lees verder

Mbo-diner 2017 tussen de tanks

MBodiner2017
Maandag 4 september vond het jaarlijkse mbo-diner plaats. Traditioneel openen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, studenten en politiek gezamenlijk het nieuwe studiejaar. Dit jaar was Defensie de gastheer.
Lees verder

Financiële dienstverlening en Wft-eisen

Financiele dienstverlening
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is er geen nieuwe instroom meer mogelijk op het kwalificatiedossier Financiële dienstverlening met crebo 23190. Dit kwalificatiedossier bevat beroepsvereisten voor de Wet op het financieel toezicht (Wft) en leidt op voor adviseur financiële producten.
Lees verder

Subsidiemogelijkheden kosten T-rijbewijs uitgebreid

T-rijbewijs
Vanaf 1 januari 2017 kunnen leerlingen uit het praktijkonderwijs die stage lopen in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Tot nu toe was de subsidie alleen beschikbaar voor mbo-studenten.
Lees verder

Nieuwe quickscan om erkend leerbedrijf te worden

Quickscan
SBB introduceert een quickscan voor bedrijven die overwegen erkend leerbedrijf te worden. Door enkele korte vragen te beantwoorden, krijgt de aanvrager inzicht in wat nodig is om een volledige aanvraag tot erkenning succesvol te laten verlopen. Tegelijk ziet hij hoe groot zijn kans is op een positief resultaat.
Lees verder

Pagina's