Nieuws

Nieuws

Mbo’ers vaker naar buitenland dan gedacht

Praktijkopleider en student in de reisbranche
Bijna zes procent van de mbo-studenten gaat voor zijn opleiding naar het buitenland. Dat blijkt uit de verzamelde cijfers over studentenmobiliteit in het mbo, die Nuffic en SBB vandaag openbaar maken. Het percentage buitenlandgangers ligt een stuk hoger dan werd aangenomen.
Lees verder

Bedrijfsleven zeer tevreden over niveau afgestudeerde mbo’ers

Bedrijven waar mbo-studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan zijn zeer tevreden over het niveau van afgestudeerde mbo’ers. Dat blijkt uit onderzoek van SBB onder erkende leerbedrijven naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Op Prinsjesdag presenteerde de regering in de Rijksbegroting een nieuwe indicator die gebaseerd is op de positieve uitkomsten van dit onderzoek.
Lees verder

Leerbedrijven en studenten tevreden over stages en leerbanen

Praktijkopleider en student printmedia
De eerste uitkomsten van de BPV Monitor 2016 zijn bekend. Uit het onderzoek onder ruim 30.000 praktijkopleiders en 10.000 mbo-studenten naar de kwaliteit van stages en leerbanen, blijkt dat ze tevreden zijn over de beroepspraktijkvorming.
Lees verder

Idee uit het noorden

Bernard van den Belt en Roel Faas
Gilde-leren is een onderwijsmethode waarbij de student een of meer jaren van de opleiding alleen maar stage loopt. Zelfs voor de theorie hoeft hij of zij niet naar school: de docent komt naar het leerbedrijf. Het Hoornbeeck College in Kampen en woonzorgcentrum Coloriet de Regenboog in Dronten gingen ermee van start, met Gerda Boersema van SBB als drijvende kracht. Een voorbeeld van de inzet van een adviseur praktijkleren.
Lees verder

Zesde mbo-diner gaat over technologische en maatschappelijke veranderingen

Kim Puters spreekt op het zesde mbo-diner
Maandag 5 september organiseerde SBB in nauwe samenwerking met de MBO Raad, JOB, VNO/NCW-MKB en het ministerie van OCW voor de zesde maal het mbo-diner. Minister van OCW Jet Bussemaker gaf een toelichting op haar plannen voor het nieuwe mbo-jaar. Zo pleitte Bussemaker ervoor om de muur tussen school en buitenwereld te breken en bedrijven de school in te brengen.
Lees verder

Pagina's