Nieuws

Nieuws

Nieuwe keuzedelen Duits

Student en praktijkopleider gastvrijheid
De sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid valideerde op 9 maart drie nieuwe keuzedelen: Duits in het beroepsonderwijs A1/A2, A2/B1 en B1/B2. De minister van OCW zal de keuzedelen naar verwachting op 1 april 2018 vaststellen.
Lees verder

'Buienradar' helpt scholen en bedrijfsleven bij afstemming opleidingsaanbod

Studenten GLR
Het aantal studenten in creatieve opleidingen is in korte tijd enorm gestegen, terwijl het aantal arbeidsmarktplaatsen niet in hetzelfde tempo meegroeide. Om bestuurders van scholen te helpen bij de onderlinge afstemming van het opleidingsaanbod, ontwikkelden onderwijs en bedrijfsleven een prototype ‘buienradar’. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.
Lees verder

TechniekRaad Noord-Holland treedt met één stem en één visie naar buiten

Student en praktijkopleider
Een serieuze gesprekspartner namens het technische bedrijfsleven in de regio, die met één stem en één visie naar buiten treedt. Met de oprichting van de TechniekRaad Noord-Holland werd in die behoefte voorzien. Een van de belangrijkste resultaten is het jaarlijkse visiedocument voor het onderwijs. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.
Lees verder

Sectorkamer ontvangt eindrapport 'Curriculum veiligheid in het mbo'

Student en praktijkopleider procesoperator
Colette Alma, directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en bestuurslid van Veiligheid Voorop, heeft de sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving het eindrapport 'Curriculum veiligheid in het mbo' aangeboden.
Lees verder

Studie in Cijfers geactualiseerd

Student en praktijkopleider veehouderij
De gegevens van Studie in Cijfers zijn geactualiseerd. Dit betekent dat voor (aankomende) mbo-studenten voor alle opleidingen nieuwe informatie beschikbaar is over het startsalaris en de kans op stage, leerbaan en werk.
Lees verder

Pagina's