Nieuws

Nieuws

Extra aandacht voor leerbanen werpt vruchten af

bbl-alert
Het aantal studenten met een leerbaan loopt al jaren terug. Veel partijen maken zich hier zorgen over, omdat werkend leren in een bedrijf voor veel studenten een beproefde formule is. Daarom startte SBB op 1 juni met het werven van leerbanen bij leerbedrijven, versterkt door de campagne ‘Haal de toekomst in huis’. De inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. Eind augustus zijn al tweemaal zoveel vacatures voor een leerbaan op Stagemarkt.nl toegevoegd als in dezelfde periode vorig jaar. De actie loopt nog door tot 1 oktober.
Lees verder

SBB start klantonderzoek Basiscijfers Jeugd

Student en praktijkopleider in schilderen en onderhoud
De Basiscijfers Jeugd laten ontwikkelingen zien in werkgelegenheid, onderwijs en stages en leerbanen voor jongeren. Er is een uitgave voor elke arbeidsmarktregio en één voor heel Nederland. 9 augustus startte SBB een klantonderzoek.
Lees verder

SBB publiceert trends, feiten en cijfers

Groene ruimte
Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over een stages en leerbanen, de inhoud van opleidingen en een doelmatig aanbod van mbo-opleidingen dat aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt.
Lees verder

Onderzoekskader toezicht SBB van kracht

Per 1 augustus 2016 is het onderzoekskader voor het toezicht op SBB van kracht. In dit kader is de werkwijze voor het toezicht op de uitvoering van de wettelijk taken beschreven. De beschrijving is afgestemd met directie en bestuur van SBB.
Lees verder

SBB adviseert minister over certificaten voor leven lang ontwikkelen

Student en praktijkopleider pedicuren
Om een leven lang leren gemakkelijker te maken, besloot minister Bussemaker van OCW dat volwassenen met een keuzedeel een door de minister erkend certificaat kunnen behalen. Dat geldt in het niet-bekostigd onderwijs, vanaf het studiejaar 2016-2017. Op verzoek van de minister bracht SBB advies uit over de eerste keuzedelen die daarvoor in aanmerking kunnen komen.
Lees verder

Pagina's