Werkbezoek aan collectiebeheerder en meubelrestaurator

werkbezoek
Medewerkers van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap bezochten op 14 december samen met een aantal belangstellenden de collectiebeheerder bij het Depot van het Catharijneconvent en meubelrestaurator Vincent van Drie.

Het museum Catharijneconvent in Utrecht beheert ongeveer 70.000 objecten. Deze objecten verschillen van schilderijen tot handschriften, liturgische gewaden, beelden, audio- en videoportretten. Het museum stelt veel van deze objecten als bruikleen ter beschikking aan binnen- en buitenlandse instellingen en tentoonstellingen. De objecten worden opgeslagen in een gigantisch depot. Collectiebeheerder Peter den Held gaf een rondleiding. Hij benadrukte het belang van de conditie van de opslag, zoals de temperatuur en luchtvochtigheid, het transport en aan zorgvuldige documentatie van de objecten. Als hier geen rekening mee wordt gehouden bestaat de kans dat stukken van ons cultureel erfgoed verloren gaan. Het aantal objecten neem toe, daarom wordt gekeken of er voldoende ruimte is in de opslag en of restauratiewerkzaamheden nodig zijn. Een nieuw thema wat vaak wordt toegepast is ontzamelen, waarbij objecten op een andere locatie worden ondergebracht.

Meubelrestaurator Vincent van Drie herstelt in zijn werkplaats met twee collega’s oude meubelstukken. Op dit moment werkt hij aan een linnenkast uit de zeventiende eeuw. Om authenticiteit te borgen gebruikt hij zo veel mogelijk van het oorspronkelijke materiaal. “Ieder stuk vertelt een verhaal”, aldus van Vincent. “Sporen van vervaardiging, schade en onvolkomenheden door het gebruik en resultaten van eerdere restauraties, geven een interieur, meubel of object een eigen identiteit en maken het tot waardevol historisch document met een schat aan informatie.” Vincent raadpleegt vaak boeken over de geschiedenis van het meubelstuk. Documentatie verschaft inzicht in het onderzoek, de afwegingen, de diverse handelingen, het materiaalgebruik en het uiteindelijke resultaat. Alle elementen uit het beroep van restaurator brengt hij met passie over op jonge mensen die dit vak in de toekomst ook willen uitoefenen.