Voorlichtingsbijeenkomsten over pilots voor mbo-certificaten

Student en praktijkopleider
Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken? Om die vraag te beantwoorden gaan het onderwijs en de sociale partners binnen SBB aan de slag met tien tot vijftien pilots. 19 en 26 maart staan voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële deelnemers op het programma.

Het mbo speelt een cruciale rol in het opleiden van vakkrachten die nodig zijn voor onze economie. Dat geldt niet alleen voor jongeren die vanuit het voortgezet onderwijs het mbo instromen. Ook voor werkenden en werkzoekenden die hun loopbaan een nieuwe impuls willen of moeten geven biedt het mbo kansen. Om ervaring op te doen met certificaten voor om-, bij- of opscholing organiseert SBB tien tot vijftien pilots. Daarmee toetsen onderwijs en bedrijfsleven de werkbaarheid van certificaten in de praktijk, brengen ze de mogelijke risico’s en kansen in kaart en krijgen ze meer duidelijkheid over de condities waaronder dit nieuwe instrument voor leven lang ontwikkelen kan worden vormgegeven.

Concrete scholingsbehoefte

Elke pilot bestaat uit een samenwerkingsverband van een of meer bekostigde of niet-bekostigde scholen, een of meer bedrijven en de desbetreffende sociale partners. Op basis van een concrete scholingsbehoefte ontwikkelt het samenwerkingsverband voor de werknemers van de deelnemende bedrijven een opleidingstraject. Het gaat om onderdelen die een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt en die bijdragen aan een bredere inzetbaarheid of betere toerusting op de veranderende beroepsvereisten. Uit de aanmeldingen zal SBB pilots selecteren in verschillende arbeidsmarktsectoren en op verschillende kwalificatieniveaus. De behaalde mbo-certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van OCW.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voor potentiële deelnemers aan de pilots organiseert SBB voorlichtingsbijeenkomsten op 19 en 26 maart van 13.30 tot 16.00 uur bij BCN aan de Catharijnesingel 48 in Utrecht. De locatie is goed bereikbaar per OV en per auto. De bijeenkomst van 19 maart is vol. Voor de extra bijeenkomst van 26 maart kunt u zich uiterlijk woensdag 21 maart met maximaal twee personen per organisatie aanmelden.

Meld u aan voor de extra voorlichtingsbijeenkomst van 26 maart