Vijf geactualiseerde kwalificaties naar de minister

Medewerker ICT
5 april presenteerde het bestuur van SBB vijf geactualiseerde kwalificatiedossiers aan minister Van Engelshoven van OCW. Naar verwachting stelt de minister de reeksen op korte termijn vast.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven borgen de actualiteit van de kwalificatiestructuur door alle kwalificaties periodiek te monitoren. De afgelopen periode leidde dat tot de ontwikkeling en actualisering van vijf kwalificatiedossiers, die daarmee komen te vervallen ten gunste van een nieuwe versie:

  • Facilitaire dienstverlening
  • Printmedia
  • ICT support
  • IT systems and devices
  • Software development

Facilitaire dienstverlening

Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt aan het dossier Facilitaire dienstverlening een nieuwe kwalificatie toegevoegd: de Allround medewerker facilitaire dienstverlening (niveau 3). Verder zijn de meest actuele ontwikkelingen verwerkt in de kwalificatie Facilitair leidinggevende.

Printmedia

In het dossier Printmedia is de kwalificatie Printmediatechnoloog vervallen. Deze kwalificatie heeft geen arbeidsmarktrelevantie meer.

ICT support, IT systems and devices en Software development

De dossiers voor ICT-beroepen zijn onder meer geactualiseerd voor cyber security. Bovendien verzoeken beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor de kwalificatie Software developer (25604) om een maximale opleidingsduur van vier jaar toe te staan.