Trendonderzoek Specialistisch vakmanschap

In het voorjaar startte het trendonderzoek Specialistisch vakmanschap. Hiermee wordt onderzocht welke veranderingen er zijn op de arbeidsmarkt en welke invloed deze hebben op het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. De trendrapportage is naar verwachting eind 2018 klaar.

Het trendonderzoek bestaat uit drie onderdelen: deskresearch, expertinterviews en de ‘Deel je kennis community’. Gesignaleerde trends en ontwikkelingen uit het onderzoek worden gebruikt voor sectorkamerrapportages en voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers.

Trendrapportage
De deskresearch en de expert interviews zijn inmiddels afgerond. Op de community delen leden van de sectorkamer, marktsegmenten en experts hun kennis direct met alle belanghebbenden. SBB inventariseert de ontwikkelingen voor het opstellen van de trendrapportage specialistisch vakmanschap. De trendrapportage zal naar verwachting aan het eind van het jaar gereed zijn. 

Nieuwe vorm
Het rapport krijgt een nieuwe vorm. Het wordt een interactief dashboard met trends en ontwikkelingen en kwantitatieve informatie over de sector. Informatie uit algemene bronnen, zoals CBS-data en UWV-rapportages, worden aangevuld met branche specifieke informatie die is opgehaald bij de experts uit het veld.

Wilt u meer weten over het trendonderzoek of deelnemen aan de ‘Deel je kennis community’? Stuur een e-mail naar deeljekennis@s-bb.nl.