Trendcommunity Specialistisch vakmanschap

In het voorjaar startte het trendonderzoek Specialistisch vakmanschap. Er wordt onderzocht welke veranderingen er zijn op de arbeidsmarkt. En welke invloed deze hebben op het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Het trendonderzoek bestaat uit drie onderdelen: deskresearch, expertinterviews en de ‘Deel je kennis community’. Gesignaleerde trends en ontwikkelingen uit het onderzoek worden gebruikt voor sectorkamerrapportages en voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers.

Deel je kennis

De deskresearch is inmiddels afgerond en de laatste expert interviews worden afgenomen. Op de community delen leden van de sectorkamer, marktsegmenten en experts hun kennis direct met alle belanghebbenden. In het najaar inventariseert SBB de ontwikkelingen en start met een trendrapportage.

Wilt u meer weten over het trendonderzoek of deelnemen aan de ‘Deel je kennis community’? Stuur een e-mail naar deeljekennis@s-bb.nl.