Steeds meer mbo-studenten naar buitenland

Student en praktijkopleider
Nederlandse mbo-studenten gaan steeds vaker naar het buitenland. Van de lichting die in 2015 afstudeerde had 7% een buitenlandervaring op zak. Daarmee zit Nederland boven het Europese streefcijfer van 6% in 2020. Dat blijkt uit een analyse van de nieuwste cijfers die Nuffic op 10 oktober heeft gepubliceerd. De cijfers zijn afkomstig van diverse bronnen, waaronder SBB, DUO, ROA en Erasmus+, aldus Nuffic.

Een tijdje over de grens studeren of stage lopen wordt steeds populairder. 5,7% van de lichting die in 2013 afstudeerde, had een buitenlandse studie-ervaring. In twee jaar tijd is dat gestegen naar 7%. De toename is vooral te danken aan stages. Die zijn meer in trek dan studieplekken.

Statistieken

Het merendeel van de studenten (52,6%) ging voor een periode van 3 tot 6 maanden naar het buitenland. Opvallend is de sterke vertegenwoordiging van vrouwelijke studenten: 62,8% van de mbo-studenten die stage lopen in het buitenland is vrouw. Deze data en nog veel meer gegevens staan in de Statistieken mbo mobiliteit van Nuffic.

Voedsel, groen en gastvrijheid

Studenten uit de sector Voedsel, groen en gastvrijheid gaan het vaakst naar het buitenland. In die sector deed in 2015 5,8% van alle ingeschreven studenten (eerste tot laatste leerjaar) een buitenlandse stage. De populairste bestemmingen liggen bijna allemaal in Europa: Spanje, België, Duitsland, Engeland en Oostenrijk zijn favoriet. 82,2% van de buitenlandgangers blijft in Europa. Buiten Europa zijn vooral Curaçao, Suriname en de VS in trek.