Vandaag ondertekende SBB samen met twintig andere partijen uit bedrijfsleven, vakbonden, onderwijs en de overheid de werkagenda ‘Samen werk maken van de Aanpak Jeugdwerkloosheid’. De partijen willen met de gezamenlijke aanpak jongeren begeleiden naar vervolgonderwijs of werk, met als doel jeugdwerkeloosheid te voorkomen en te bestrijden.

De werkagenda richt zich op jongeren, jongeren die hun baan dreigen te verliezen en (voortijdig) schoolverlaters in een kwetsbare positie.

Gezamenlijke en structurele aanpak

De jeugdwerkeloosheid is de afgelopen periode toegenomen. Op dit moment is een op de tien jongeren werkloos. Voor de crisis was dat nog een op de vijftien. Daarnaast zijn jongeren het afgelopen jaar als gevolg van lockdowns en de economische situatie vaak als eersten hun baan of bijbaan kwijtgeraakt. En hoewel de coronamaatregelen nu stap voor stap versoepeld kunnen worden, mag de aandacht voor jongeren op de arbeidsmarkt niet verslappen. Deze arbeidsmarkt kan nu iedereen gebruiken en met deze werkagenda onderstrepen de partijen, juist op dit moment, het belang van een gezamenlijke en structurele aanpak van jeugdwerkloosheid.

Aansluiten op actieplan voor stages en leerbanen van SBB

De werkagenda sluit goed aan op het eerder vastgestelde actieplan voor stages en leerbanen van SBB voor jongeren uit het praktijkonderwijs, vso, vmbo en mbo als ook voor werkzoekenden en werkenden. Hannie Vlug, directievoorzitter SBB, licht toe: “Met het actieplan voor stages en leerbanen hebben we het afgelopen jaar een succesvolle bijdrage geleverd aan onder andere het terugdringen van de stage- en leerbaantekorten. Met praktijkleren in het mbo helpen we jongeren aan een leerbaan of een stage in kansrijke sectoren en maken we het mogelijk door de combinatie van werken en leren een waardevol diploma, een mbo-certificaat of een mooie praktijkverklaring te halen. Hiermee verbeteren we de kansen op de arbeidsmarkt voor deze jongeren structureel.”

Het verschil maken voor deze jongeren

Met het huidige herstel van de Nederlandse economie is het cruciaal dat er aandacht blijft voor groepen die meer begeleiding nodig hebben bij de stap naar vervolgonderwijs of een baan. Vlug vervolgt: “Voor jongeren is die eerste stap op de arbeidsmarkt van groot belang, ook voor het vervolg van hun latere carrière. Ik ben daarom heel blij dat de werkagenda vandaag door zoveel partijen is ondertekend. Samen kunnen we voor deze jongeren het verschil maken en jeugdwerkeloosheid structureel bestrijden.”