SBB verzoekt minister te wachten met verplicht meetellen van keuzedelen voor mbo-diploma

Student en praktijkopleider
Onderwijs en bedrijfsleven vragen aan de minister om de invoering van de zogenaamde slaag-zakregeling uit te stellen. Invoering van de regeling zou betekenen dat de keuzedelen in het mbo verplicht gaan meetellen voor het diploma.

SBB is tevreden met de keuzedelen, die vorig jaar in het mbo werden ingevoerd. Het kost echter wel tijd om voor alle keuzedelen het onderwijs en de examinering goed in te regelen. Door de regeling twee jaar uit te stellen wil SBB voorkomen dat studenten onnodig hun diploma niet halen.

Studenten uitdagen

De ontwikkeling van de keuzedelen is nog in volle gang. Scholen zijn druk bezig om hun systemen daarop aan te passen. Daarnaast zoeken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB samen naar het optimale aanbod dat past bij de arbeidsmarktbehoefte én dat prikkelend is voor studenten. Uiteindelijk is het immers de bedoeling dat studenten gestimuleerd worden om uitdagende verdiepende of verbredende keuzedelen te kiezen. Dat helpt hen later op de arbeidsmarkt of in een vervolgstudie.

Examinering

Sinds de invoering van de keuzedelen zijn er al zo’n 800 ontwikkeld. Het overgrote deel is ook al opgenomen in het aanbod van de scholen. Examenleveranciers spannen zich in om bij elk deel ook exameninstrumenten te ontwikkelen. Voor ruim 400 keuzedelen is dat ook al gelukt. Dat betekent wel dat de rest nog niet (goed) getoetst kan worden. Voordat keuzedelen verplicht worden meegenomen voor het mbo-diploma moeten alle betrokken partijen samen onderwijs én examinering kunnen garanderen.

Eerste ervaringen meenemen

Een groot deel van de studenten die voor het eerst gebruikmaakten van de keuzedelen in 2016 zal pas in 2019 examen doen en dan de keuzedelen afronden. Om een belangrijke vernieuwing als deze goed te laten landen willen onderwijs en bedrijfsleven de eerste ervaringen met keuzedelen meenemen, voordat de volgende stap gezet wordt. De verwachting is dat over twee jaar voldoende informatie beschikbaar is om op een verantwoorde manier keuzedelen onderdeel te maken van het mbo-diploma.