Vanaf vandaag kunnen vmbo-leerlingen, mbo-studenten en bpv-coördinatoren gemakkelijker stages en leerbanen vinden op Stagemarkt.nl. SBB verwisselde de tabbladen en verbeterde de toelichtende tekst.

Stagemarkt.nl is de website waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten op zoek gaan naar een passende stage of leerbaan. Ook de bpv-coördinatoren van scholen zoeken er stages en leerbanen voor hun leerlingen en studenten.

Oude situatie

In mei 2021 vernieuwde SBB het uiterlijk en de zoekfunctie van Stagemarkt.nl. Een van de bedoelde verbeteringen was de introductie van twee tabbladen, waarbij de bezoeker kon kiezen tussen:

  1. Stages en leerbanen, om te zoeken in beschikbare stages en leerbanen
  2. Leerbedrijvenregister, om te zoeken in álle erkende leerbedrijven, ook als die geen stages en leerbanen hadden openstaan

Wens van bpv-coördinatoren

Na enige tijd lieten de bpv-coördinatoren van acht scholen weten dat de tabbladen onduidelijk waren. Als belangrijkste oorzaak gaven ze aan, dat de beschikbaarheid van de stages en leerbanen niet altijd actueel is. Die actualiteit staat of valt inderdaad met het aanmelden van leerplaatsen die openstaan én het afmelden van leerplaatsen die zijn vervuld.

Nieuwe situatie

Na bespreking van de onduidelijkheid met experts en een gebruikersonderzoek besloot SBB de tabbladen om te wisselen. Bovendien verbeterden we de toelichtende tekst. Vanaf nu kan de bezoeker kiezen tussen:

  1. Leerbedrijven, om te zoeken in het register van erkende leerbedrijven
  2. Vacatures, om te zoeken in beschikbare stages en leerbanen

Voordelen

Door het leerbedrijvenregister als eerste keuze aan te bieden, vindt de leerling of student niet per se een leerplaats. Maar wel is het aantal bedrijven waaruit die kan zoeken groter. Bovendien kan de leerling of student contact opnemen met het bedrijf en vragen naar de mogelijkheden. Zo’n actieve houding past bij wat erkende leerbedrijven van leerlingen en studenten verwachten.

Volgende stap

Met de nieuwe tabbladen verwachten wij de bezoekers van Stagemarkt.nl beter van dienst te zijn. Een belangrijke volgende stap is het verbeteren van de actualiteit van het leerbedrijvenregister, zodat leerlingen en studenten die willen leren in de praktijk en erkende leerbedrijven die investeren in de toekomst van het vakmanschap elkaar blijven vinden.