Opleidingsmogelijkheden voor autobekleders

Autobekleders
Branchevereniging FOCWA vroeg aan het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap of er mogelijkheden bestaan om een opleiding tot autobekleder te ontwikkelen. Het Meld- en expertisepunt verkende samen met FOCWA de opties.

De verkenning toonde aan, dat voor het beroep van autobekleder voldoende arbeidsmarktperspectief bestaat. Daarom gingen FOCWA en het Meld- en expertisepunt op zoek naar scholen waarbij deze opleiding zou passen.

Onlangs vonden constructieve gesprekken plaats met het HMC, de mbo-vakschool voor hout, meubel en interieur in Amsterdam. Het HMC ziet kansen om de opleiding via een keuzedeel te koppelen aan de mbo-opleiding Stofferen en daarnaast een traject te ontwikkelen voor bijscholing van vakmensen die al werkzaam zijn in de branche. Op dit moment vinden gesprekken plaats, waarin aandachtspunten voor de uitvoering worden besproken.