Opereren op het niveau van een vakspecialist? Met een mbo-certificaat kan dat! Om volwassenen op te leiden voor een toekomst in de productie, hebben Randstad en private opleider Technicom de handen ineengeslagen. Het daarvoor bestemde opleidingstraject, ‘Meewerken in de productie’, is inmiddels afgerond.

De opleiding, die ook wel Productie Pro wordt genoemd, resulteert in het behalen van een erkend mbo-certificaat in de operatorfunctie. Zo’n certificaat zorgt voor een grote werkzekerheid voor de werknemer en is voor de werkgever een bevestiging dat de werknemer de benodigde vaardigheden onder de knie heeft.

Dennis Vollebregt, commercieel directeur bij Technicom, ziet een grote vraag naar gecertificeerde operators in de productie: “SBB heeft ons uitgedaagd om te kijken naar de vraag op de markt. Zij hebben ons gefaciliteerd in het ontwikkelen van een erkende certificaatroute. We werken daarnaast nauw samen met adviseurs van SBB: bedrijven moeten immers wel erkend zijn.” Samenwerking tussen opleiders, bedrijven en regionale mobiliteitsteams is de sleutel tot succes.

Unieke mbo-instelling

Technicom is een private mbo-instelling, gevestigd door het hele land. Ze richten zich volledig op volwassenen die werkzaam (willen) zijn in de industrie en de techniek. Het gaat bijvoorbeeld om beroepen zoals operators en monteurs, maar ook leidinggevende posities binnen de industrie. “Wij zijn daarmee uniek, want er bestaan geen andere private mbo-instellingen die personeel middels een erkende bbl-route opleiden”, zegt Dennis.

“Technicom helpt mensen om echte vakspecialisten te worden, via onze erkende mbo-opleidingen. Bovendien hebben wij ons eigen lesmateriaal en maken we zelf de examens. We werken landelijk en gaan mee met de innovatie in het bedrijfsleven. Bedrijven kiezen er dan ook structureel voor om met ons samen te werken.”

Meewerken in de productie

Volgens Dennis behoren de operatoropleidingen tot de zwaarste opleidingen van het mbo. Sommige mensen kunnen om verschillende redenen niet die volledige mbo-opleiding volgen, daarom is Productie Pro bedacht. “Met deze erkende certificaatroute spelen we in op de behoefte van de markt: alleen het stuk uit de volledige mbo-kwalificatie dat nodig is”, vertelt Dennis. Tijdens de opleiding leert de medewerker te zorgen dat hij de productienormen haalt. De processen moeten door de medewerker beheerst worden, hij moet ze doorzien en moet inzicht hebben in de kwaliteit van het geleverde werk. Daarbij is zowel het voorbereiden, de opstart als het bedienen van het proces van belang.

Dennis noemt een aantal voorbeelden van werkzaamheden die na afronding van het traject kunnen worden uitgevoerd: “De medewerker wordt een productiekracht in de operatie, maar hij of zij kan ook doorleren voor de functie van operator. In een productieomgeving ondersteunt de medewerker de productielijn of draait hij er zelf een. Dit kan gaan om het verwisselen van grondstoffen, het vervangen van folies of het verzorgen van de voedingsproductie bij een luchtvaartmaatschappij.”

De meerwaarde van een certificaat

Voor productiemedewerkers biedt het certificaat van Technicom een uitkomst. Het certificaat is een voorbeeld van een derde leerwegtraject, dat maatwerk biedt voor werkenden die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren. “Medewerkers in de productie hebben vaak een gigantisch cv, omdat zij meestal werkzaam zijn als uitzendkracht. Ze komen binnen bij een bedrijf en moeten vaak vroegtijdig vertrekken, omdat ze te maken hebben met seizoensgebonden arbeid. Er ontbreekt erkenning dat ze vakspecialist zijn.

Met dit certificaat hebben ze herkenning voor zichzelf en een erkenning voor bedrijven en acteren ze op hetzelfde niveau als afgeleide van een operator A-functie. Hun kennis van theorie en praktijk is objectief vastgelegd door een onafhankelijke onderwijsinstelling”, zegt Dennis. De werknemer heeft een grotere kans om in te stromen in een operatorfunctie, op die manier draagt het bij aan werk-naar-werkinitiatieven en vergroot het de werkzekerheid.

De kracht van samenwerken

Niet alleen voor de werknemers, ook voor Technicom was het opzetten van dit traject een zeer fijne ervaring. “De mogelijkheid om in combinatie met feedback van werkgeversorganisaties een opleiding te creëren waar vraag vanuit de markt is, is de basis van onze organisatie”, aldus Dennis.

Het traject van negen maanden is al door acht deelnemers succesvol afgerond. Dennis: “We verwachten dat er meer werkgevers zullen meedoen aan dit traject, zeker met het derde steun- en herstelpakket. In de techniek is een enorm tekort en we moeten ervoor zorgen dat mensen snel weer aan het werk komen. We gaan dan ook graag de samenwerking aan met bedrijven om te kijken waar ze tegenaan lopen en waar de uitdagingen liggen. Bovendien werken we samen met regionale mobiliteitsteams, zij moeten er namelijk voor zorgen dat mensen – door de coronacrisis – zo snel mogelijk weer toetreden tot de arbeidsmarkt. Samenwerking zorgt ervoor dat we sterker uit deze crisis gaan komen.”

Pilots en experimenten maken leven lang ontwikkelen voor iedereen bereikbaar
Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich een leven lang ontwikkelen. Met pilots en experimenten onderzoekt SBB met onderwijs en bedrijfsleven hoe dat voor iedereen bereikbaar kan worden gemaakt.