Onderwijs en bedrijfsleven omarmen kleine, unieke beroepen

Jenny Doest overhandigt de Monitor 2015 aan Michaël van Straalen en André Timmermans
Landmeter, restauratievakman, goudsmid en hoefsmid kunnen nu net als circa 100 andere kleine, unieke beroepen terecht bij SBB. Onderwijs en bedrijfsleven vinden het van groot belang dat deze beroepen en de bijbehorende opleidingen die in hun voortbestaan worden bedreigd ondersteuning krijgen. Dit voorjaar is het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap overgedragen aan SBB. Als symbolisch gebaar overhandigde Jenny Doest, mede-initiatiefnemer van SOS Vakmanschap, vandaag de Monitor 2015 aan het boegbeeld van het meldpunt Michaël van Straalen, voorzitter MKB Nederland en tevens vice-voorzitter SBB en algemeen directeur André Timmermans van SBB.

Met het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap – voorheen SOS Vakmanschap – helpt SBB om die beroepen levensvatbaar te houden. Kleine branches en hun unieke opleidingen hebben vaak niet de capaciteit om dat zelf te organiseren.

Trots

“We zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt en geregeld voor de kleine beroepen en opleidingen”, zegt vicevoorzitter SBB en boegbeeld van het meldpunt Michaël van Straalen. “Modelmakers, schoenherstellers en collectiebeheerders zijn maar een paar voorbeelden van specialistisch vakmanschap in Nederland die behouden moeten blijven. Het meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is van belang om ervoor te zorgen dat deze beroepen zich verder kunnen ontwikkelen. Het kleinschalig specialistisch vakmanschap staat en blijft op de kaart.”

Bijzonder jaar

De Monitor 2015 laat de trends en ontwikkelingen zien in het land van zeldzame specialistische beroepsgroepen en kleinschalig beroepsonderwijs. 2015 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Met feiten, cijfers, trends en praktijkcases beschrijft de monitor wat beroepsonderwijs en bedrijfsleven de afgelopen periode samen realiseerden en waar we alert moeten blijven. Het gaat om 100 zeldzame specialistische beroepsgroepen, 80.000 beroepsbeoefenaren (1,1% van de beroepsbevolking, van wie twee derde zzp’er), 82 kleinschalige opleidingen (1,2% van de mbo-studenten) en 78 gemelde beroepen.

Voorbeelden

Door inspanning van alle partijen, start komend schooljaar bijvoorbeeld een groep studenten aan de opleiding vormenmaker. Als modelmaker speelt deze vakman een cruciale rol in het proces van ontwerp tot product, of het nu gaat om een smartphone, een scooter of een windmolen. Voor het behoud van ons cultureel erfgoed is er de opleiding restauratievakman. Deze studenten gaan onder meer aan het werk als restauratietimmerman, ‑metselaar of ‑smid. Met de oprichting van het Platform Erfgoedopleidingen zorgde het meldpunt voor minder versnippering van opleidingen.

Naar het meldpunt