OCW en MBO Raad ondertekenen bestuursakkoord mbo

Bestuursakkoord
Minister Ingrid van Engelshoven van OCW en voorzitter van de MBO Raad Ton Heerts ondertekenden gisteren het Bestuursakkoord mbo. Het akkoord bevat afspraken over de nieuwe plannen van scholen over gelijke kansen, over het verder brengen van kwetsbare jongeren en over een leven lang ontwikkelen.

SBB gaat graag in overleg met OCW en de MBO Raad om actief bij te dragen aan de realisatie van dit akkoord.