Nieuwe kwalificaties en keuzedelen onder de hamer

Student en praktijkopleider dierverzorging
1 juli presenteerde het bestuur van SBB weer een reeks kwalificaties en keuzedelen aan minister Van Engelshoven van OCW. Bovendien werd een aantal keuzedelen voorgedragen voor een mbo-certificaat. Naar verwachting stelt de minister de reeksen op korte termijn vast.

Vier kwalificatiedossiers zijn gewijzigd door veranderingen in de beroepsuitoefening. Het betreft de dossiers Metaalbewerken, Office- en managementsupport, Advies en onderzoek leefomgeving en Dierverzorging. In het dossier Metaalbewerken verzoeken onderwijs en bedrijfsleven voor de kwalificatie Constructie- en plaattechnoloog om een maximale opleidingsduur van vier jaar toe te staan. Door het brede en complexe karakter van de opleiding is deze kwalificatie niet in drie jaar te realiseren.

Eenjarige specialistenopleiding

Heel nieuw is de eenjarige specialistenopleiding in het dossier Instructeur mbo. Vanaf 1 augustus 2018 gelden praktische bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo. De specialistenopleiding voorziet daarin.

Verdiepend keuzedeel

Industriële robotica is een voorbeeld van een keuzedeel dat werd voorgedragen voor een mbo-certificaat. Dit verdiepende keuzedeel behandelt de mogelijkheden, beperkingen en beveiliging van industriële roboticasystemen. De technicus engineering of operator C op niveau 4 kan, met inachtneming van de geldende veiligheidsnormen, periodiek onderhoud plegen, eenvoudige storingen opzoeken en/of verhelpen en kleine aanpassingen doen voor de optimalisering van het productieproces.