Nieuwe keuzedelen Duits

Student en praktijkopleider gastvrijheid
De sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid valideerde op 9 maart drie nieuwe keuzedelen: Duits in het beroepsonderwijs A1/A2, A2/B1 en B1/B2. De minister van OCW zal de keuzedelen naar verwachting op 1 april 2018 vaststellen.

Op verzoek van onderwijsinstellingen zijn de keuzedelen Duits vernieuwd. In de nieuwe keuzedelen (Duits in het beroepsonderwijs A1/A2, A2/B1 en B1/B2) staat beschreven welke taalvaardigheden een student op welk niveau moet afleggen. De niveaus in de naamgeving corresponderen nu met de inhoud. Dit vergroot het civiel effect. Daarnaast bieden de keuzedelen ruimte om het onderwijs in verschillende beroepscontexten in te vullen. Tot slot worden ze haalbaarder voor de student als het gaat om de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK). In de praktijk blijkt dat studenten de productieve vaardigheden (schrijven, spreken, gesprekken voeren) vaak op een lager niveau behalen dan de receptieve vaardigheden (lezen, luisteren).

Wat betekent dit voor de oude keuzedelen?

De nieuwe keuzedelen worden naar verwachting per 1 april 2018 vastgesteld en beschikbaar gesteld. De oude keuzedelen (Duits in de beroepscontext A1, A2, B1 en B2) worden vervolgens uitgefaseerd. Per 1 oktober 2018 verdwijnen ze uit het aanbod. Studenten kunnen er dan niet meer op worden ingeschreven. Degenen die er voor 1 oktober 2018 al voor hebben gekozen en waarbij dit vermeld staat in de onderwijsovereenkomst, mogen de oude keuzedelen nog tot 1 oktober 2024 afronden.

Examinering

In de nieuwe keuzedelen Duits worden de beheersingsvoorschriften voor elke taalvaardigheid expliciet beschreven. Op welke manier het examen daarvoor wordt ingericht en hoe de school tot een eindoordeel komt, wordt in het keuzedeel niet beschreven. De examencommissie is verantwoordelijk voor de wijze waarop de school de taalvaardigheden examineert; de school bepaalt de werkwijze en de manier van beoordelen.