Met linked data maken Kennisnet en SBB kwalificatiedossiers en keuzedelen flexibel toegankelijk

Kennisnet
Vanaf 1 januari is de inhoud van kwalificatiedossiers en keuzedelen beter toegankelijk voor mbo-scholen. Om dit mogelijk te maken ondertekenden Kennisnet en SBB op 8 februari een samenwerkingsovereenkomst.

Scholen die informatie nodig hebben over kwalificatiedossiers en keuzedelen, gebruikten tot voor kort verschillende (digitale) bronnen. Dit vraagt van gebruikers veel technische kennis. Daarom stelt Kennisnet in samenwerking met SBB de kwalificatiedossiers en keuzedelen beschikbaar als open data. Hiermee kunnen softwareontwikkelaars nieuwe applicaties ontwikkelen en actueel houden.

Marianne Mulder-Wigmans, directeur Operations bij Kennisnet: “Met deze samenwerking maken wij via onze moderne linked-data-infrastructuur de data van SBB flexibel beschikbaar voor mbo-scholen en leveranciers.”

Gerrit Veneboer, directeur Beleid bij SBB: “Wij willen de gegevens van kwalificaties en keuzedelen zo transparant mogelijk beschikbaar stellen. Doordat mbo-scholen en leveranciers voortaan gemakkelijker toegang hebben tot de informatie, kunnen ze op een nog efficiëntere manier hun opleidingsprogramma’s samenstellen. Daarom is deze samenwerking met Kennisnet een waardevolle stap.”

Over kwalificaties en keuzedelen

Onderwijs en bedrijfsleven spreken samen af wat een mbo-student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Die afspraken leggen ze vast in een kwalificatiedossier, op basis waarvan scholen hun opleidingen maken. Daartoe behoren ook een of meer keuzedelen, gericht op verdieping, verbreding of doorstroom. Dankzij keuzedelen kunnen onderwijs en bedrijfsleven snel inspelen op innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt.