Meld- en expertisepunt aan de slag voor collectiebeheerders

Student en praktijkopleider
In 2014 startte in Amsterdam de driejarige opleiding Collectiebeheerder, vanuit de kwalificatie Behoudsmedewerker. Inmiddels zijn 16 deelnemers met een diploma uitgestroomd, waarmee de sector evenzoveel goed opgeleide collectiebeheerders rijker is. Door te weinig instroom is de opleiding dit schooljaar niet gestart. Werk aan de winkel voor het Meld- en expertisepunt.

9 oktober organiseerde het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap samen met het Hout- en Meubileringscollege de werksessie 'Duurzaam opleiden voor collectiebeheer, professionalisering beheer en behoud van erfgoed'. De sessie stond in het teken van het voortbestaan van de mbo-opleiding Collectiebeheerder, met als centraal thema de problematiek rond vervanging en verdringing.

Marktverkenning

Uit een marktverkenning door RaadSaam blijkt dat organisaties graag meewerken aan het opleiden van nieuwe vakmensen, omdat ze dit belangrijk vinden voor hun eigen bedrijf en de sector in het algemeen. Maar er zijn diverse belemmeringen om een bbl-student in dienst te nemen: de financiën ontbreken, er is onvoldoende tijd en/of ervaring voor begeleiding en een net gestarte student kan niet direct werken met vaak kwetsbare producten zoals in musea. Verder wordt duidelijk dat er op dit moment nauwelijks uitbreidingsruimte is van het aantal fte’s. Bedrijven kiezen daardoor vaak voor vrijwilligers, hbo-stagiairs met eigen studiefinanciering en zzp'ers.

Denken in oplossingen

Het Hout- en Meubileringscollege stopt met deze unieke opleiding, tenzij samen met de branche zaken worden besproken en het hoofd kan worden geboden aan uitdagingen. De meerwaarde van de mbo'er in het vakgebied wordt zeker gezien. Een petit comité gaat zich buigen over de uitkomsten van de werksessie. Het Meld- en expertisepunt blijft denken in oplossingen.

Meer weten? Bekijk het rapport.