Medewerkers van EMMA Safety Footwear aan het roer van hun eigen ontwikkeling

Arcus
Een maatwerk-entreeopleiding, waarmee jongeren en volwassenen hun positie op de arbeidsmarkt versterken en eventueel doorstromen naar een vervolgopleiding. Daarover gaat het programma VOORdeel & VERVOLG in Zuid-Limburg. Twee studenten en een docent vertellen over de pilot bij EMMA Safety Footwear in Kerkrade.

VOORdeel & VERVOLG is een samenwerkingsverband van alle scholen voor praktijkonderwijs, vso, vmbo en mbo met bedrijven, overheden en UWV in Zuid-Limburg. Het programma is bedoeld voor jongeren zonder startkwalificatie en volwassenen die extra steun kunnen gebruiken om aan het werk te blijven of een baan te vinden.

Vraag en aanbod samengebracht

Melanie Pietermans is docent en begeleider op het Arcus College in Heerlen. “We zien een grote behoefte aan vakmensen in de regio”, legt ze uit. “Tegelijk heeft ruim 23% van de lokale beroepsbevolking geen startkwalificatie. Met VOORdeel & VERVOLG brengen we vraag en aanbod samen. Begin dit jaar startte EMMA Safety Footwear in Kerkrade met een pilot. Dertien medewerkers krijgen twee dagdelen per week les van docenten die naar het bedrijf komen.”

De drie O’s

“In dit programma brengen we de drie O’s bij elkaar: ondernemers, overheid en onderwijs”, vervolgt Melanie. “Die samenwerking is cruciaal. Met elkaar hebben we de deelnemers aan de pilotgroep voorgeselecteerd. Nu nemen we dertien weken de tijd om hun leercapaciteiten in beeld te brengen. Wat het programma vrij uniek maakt, is dat enkele studenten direct al mbo-niveau 2 doen. Bovendien organiseren we twee studierichtingen tegelijk: we doen zowel logistiek als procestechniek.”

Heel andere branche

“In Mexico was ik gediplomeerd kleuterleidster”, zegt Patricia. “Na mijn huwelijk in Nederland startte ik in de zorg. Sinds drieënhalf jaar werk ik bij EMMA op de afdeling Finish, waar we de schoenen controleren en mooi afwerken. Denk aan randjes afsnijden, de kleur bijwerken, waterdicht maken en afborstelen. Ik was blij om te horen dat ik de entreeopleiding mocht volgen. Een diploma is altijd goed. Ik heb wel een Mexicaans diploma, maar dit is een heel andere branche.”

Beter beeld van wat er in de fabriek gebeurt

De opleiding bevalt Patricia goed. “In de fabriek doen we veel handelingen automatisch. Nu leer ik meer over bijvoorbeeld de materialen, de stappen die aan ons werk voorafgaan en wat er daarna met de schoenen gebeurt. Dat vind ik interessant. Ik krijg een veel beter beeld van wat er in de fabriek speelt. Onze praktijkopleider neemt ook echt de tijd om handelingen uit te leggen. Daardoor doe ik mijn werk beter en kan ik op mijn beurt weer andere collega’s helpen.”

Leren tijdens je werk, gewoon in de praktijk

“Deelnemen aan deze opleiding is een mooi extraatje”, vindt Patricia. “Nederlands schrijven blijft lastig met mijn Spaanstalige achtergrond, maar de lessen kan ik goed volgen. Als mens kun je dromen hebben. Af en toe maak je die waar, af en toe niet. Het belangrijkste is dat je bezig blijft. Misschien is de weg langer en misschien haal je je dromen niet, maar je behaalt in elk geval je doelen. Leren tijdens je werk, gewoon in de praktijk, hoe mooi kan het zijn!”

Rustiger vaarwater

Rick is een vriendelijke jongen met autisme. Na het vmbo begon hij met een mbo-opleiding, maar die maakte hij niet af. Evenmin vond hij het gemakkelijk om iedere dag naar zijn werk te gaan, al bedacht hij daar zelf een oplossing voor. “Op een dag besloot ik om mijn werk niet meer als werk te zien. Voortaan beschouw ik het als lekker bezig zijn en gewoon mijn ding doen. Sindsdien hou ik het prima vol. Ik zit nu in rustiger vaarwater, ook dankzij de begeleiding van Melanie.”

Veel tikken

Inmiddels is Rick bijna zeven jaar bij EMMA in dienst en doet hij nu mee aan de pilot. “Ik heb altijd gezegd dat ik graag de kans zou pakken om weer naar school te gaan. Dat de docenten naar EMMA toekomen is nog fijner. De opleiding is wel pittig, vooral omdat we veel over onszelf moeten schrijven. Ik had niet gedacht dat ik zo veel moest tikken. Maar het is goed voor mijn toekomst. Ik wil me ook niet achter mijn beperking verschuilen. Je kunt er altijd wat van maken.”

Aan het roer van hun eigen loopbaan

“De studenten moeten inderdaad bij elk vak reflecteren”, lacht Melanie, die tot voor kort als hrm-functionaris bij EMMA verantwoordelijk was voor de medewerkers vanuit de Wet sociale werkvoorziening. “Ik vind het leuk dat ik Rick nu als docent weer verder mag helpen. Wat ik heel erg zie, is dat de studenten door deze pilot aan het roer gaan staan van hun eigen loopbaan. Ze bloeien op en hun zelfvertrouwen groeit. Het zou heel mooi zijn als dat straks beklijft in een diploma.”

Boris Praktijkverklaring

Melanie besluit: “Natuurlijk streven we ernaar dat al onze studenten een volledig mbo-diploma behalen op niveau 1, 2 of hoger. Als dat nu nog niet mogelijk is kunnen ze ook een Boris Praktijkverklaring behalen, waarmee ze aan werkgevers kunnen laten zien over welke vaardigheden ze beschikken. Als paspoort naar de arbeidsmarkt, worden de verklaringen door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.”

1.000 vacatures invullen

De eerste deelnemers aan de pilot bij EMMA hopen eind 2018 op het Arcus College voor de maatwerkopleiding te slagen. De komende jaren worden ook aankomende medewerkers voor tientallen andere bedrijven in Zuid-Limburg bijgeschoold om beter te passen op de bestaande vacatures. Zo verwachten de partners van VOORdeel & VERVOLG in vier jaar tijd circa 1.000 vacatures te kunnen invullen.


Samenwerken in uw regio?

Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden om samen te werken in uw regio? Neem contact op met de regionaal adviseur onderwijs-arbeidsmarkt van SBB.