Mbo-diner 2017 tussen de tanks

Maandag 4 september vond het jaarlijkse mbo-diner plaats. Traditioneel openen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, studenten en politiek gezamenlijk het nieuwe studiejaar. Dit jaar was Defensie de gastheer.

Op legerbasis Ermelo werden de gasten getrakteerd op een programma vol demonstraties, discussie en natuurlijk een heerlijk diner. De catering werd, geheel in stijl, verzorgd door studenten van het Albeda College.

Arbeidsmarkt 2025

Hoofdspreker op de bijeenkomst was professor Didier Fouarge van ROA, Maastricht University. Hij gaf invulling aan het thema ‘Arbeidsmarkt 2025 met de kansen en valkuilen voor het (mbo)onderwijs’. Na enkele pitches en stellingen gingen deelnemers vervolgens onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong met elkaar in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst. Welke banen blijven behouden, welke verdwijnen of veranderen? En hoe moeten we daar als beroepsonderwijs op anticiperen?

Dialoog

Tijdens het diner was er nog meer ruimte voor dialoog. Zo ging demissionair minister Bussemaker (OCW) in gesprek met studenten en andere aanwezigen. Bovendien werd de verkiezing van de mbo-uitblinkers afgetrapt. Vanaf nu kan iedereen stemmen op zijn favoriete mbo-ambassadeur. Ten slotte gaf rapper Okwaro op eigen wijze commentaar op de avond.

SBB kijkt terug op een geslaagd diner. Wij danken alle genodigden voor hun komst en wensen alle studenten in 2017-18 een bijzonder succesvol studiejaar toe.

U kunt het videoverslag van het Mbo-diner hieronder bekijken:

Uitgeschreven tekst van deze video

Niels ten Anscher (Commandant Dienstencentrum Personeelslogistiek)
"Wees van harte welkom bij defensie. Defensie, één van de grootste leerbedrijven van Nederland. En wij mogen gastheer zijn van het Mbo-diner 2017".

Ton Heerts (duo-voorzitter SBB/voorzitter MBO Raad)
"We zijn hier dus op het Mbo- diner waar bedrijfsleven en beroepsonderwijs weer een nieuw schooljaar ingaan, waar we laten zien dat we moeten samenwerken. Ik denk dat het een ongelofelijk boeiend jaar wordt".

Jet Bussemaker (Minister van OCW)
"Nou, misschien toch een beetje weemoed, omdat je weet dat je binnenkort toch zeer waarschijnlijk afscheid gaat nemen. En ik hoop dat het mbo zich ook verder ontwikkelt om aan te sluiten bij die veranderende arbeidsmarkt".

Ton Heerts
"Een aantal jaren geleden zei iedereen ’nee, we hebben geen vakmensen meer nodig van niveau één en twee.En nu blijkt het tegendeel. Dus het is alle hens aan dek om voldoende goed gekwalificeerd personeel voor de arbeidsmarkt van de toekomst te krijgen".

Ton Heerts
"En de verkiezingen voor de Uitblinker van 2017 van het mbo, zijn nu gestart".

Niels ten Anscher
"Defensie heeft een jaarlijkse behoefte van veel mensen, omdat we defensie zien als een bedrijf waarbij je een aantal jaren werkt en daarna zet je je loopbaan buiten defensie voort".

Hans Vugts (Hotel Casa)
"Het zou heel goed zijn als de student in het bedrijfsleven wordt opgeleid. De mbo student wil graag werken, die wil graag met zijn handen dingen doen. Het is gewoon heel belangrijk. We hebben een heel groot tekort aan goede mbo-mensen in ons bedrijfsveld".

Jet Bussemaker
"Ik vind dat de insteek heel positief is. Dat heeft denk ik ook alles te maken met de veranderende arbeidsmarkt, veel meer betere perspectieven. En dus gaat het er nu niet meer om hoe je werkeloosheid voor je studenten vermijdt, maar hoe je ze op een goede manier voorbereidt op de toekomst".

Lisanne Fons (ambassadeur mbo)
"Ik vond het fantastisch, vooral omdat ik hier vorig jaar natuurlijk zelf stond, maar dan als uitblinker. Ik zie ook dat studenten naar studenten gaan en naar elkaars doelgroepen lopen, en dan is het heel mooi om zelf als student hier ook aanwezig te mogen zijn".

Pien Hoveling (goud bij EuroSkills Etaleren)
"Ik vind het heel tof om iedereen te ontmoeten die ik normaal eigenlijk nooit zo snel zou spreken. Het zijn mensen uit het bedrijfsleven, van de SBB, MBO Raad, iedereen. Ik ben natuurlijk nog student en zij eigenlijk niet meer, dus ik heb misschien wel weer nieuwe ideeën".

Rens de Jong (dagvoorzitter)
"Weet je wat ik leuk vond? Dat we heel veel studenten uit het mbo hadden. Dit soort avonden kunnen heel snel verzanden in allerlei ‘bobo’s’ en politici die allemaal zeggen over de hoofden van anderen wat er allemaal moet gaan gebeuren. En hier zaten gewoon ongelofelijk veel studenten. En als ik vroeg aan de zaal: jongens, heeft er iemand een interessant punt opgedaan?’ gingen de handen van de studenten als eerste omhoog.

Jules van Well (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
"De uiteindelijke boodschap die ik meeneem is: zorgen dat het onderwijs de mensen blijft leveren die aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt".

Rens de Jong
"Okwaro, de rapper achteraf, hij zei … wat zei hij ook alweer"?

Okwaro (Rapper)
"Niemand heeft mij ooit verteld hoe ik geluk verzamel in plaats van geld …"

Rens de Jong
"Ik vond het een filosofisch moment. Uiteindelijk ben je hier om gelukkig te worden, hopelijk in je vak en kun je jezelf daar ook mee onderhouden. Maar doe vooral wat je ongelofelijk leuk vindt en dat hoor ik er wel in terug".