Klantwaardering Meld- en expertisepunt

Goudsmid
Verschillende stakeholders beoordeelden de dienstverlening van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Uit het klantwaarderingsonderzoek blijkt dat de missie van het Meld- en expertisepunt door het merendeel wordt herkend. Ook zijn er verbeterpunten.

Een groep onafhankelijke onderzoekers van SBB heeft de klantwaardering van het Meld- en expertisepunt in kaart gebracht. Met interviews en enquêtes hebben zij informatie over de dienstverlening van het Meld- en expertisepunt verzameld. In totaal zijn 22 respondenten uit het onderwijs en bedrijfsleven betrokken bij het klantenwaarderingsonderzoek. 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

 • De missie van het Meld- en expertisepunt is duidelijk.
  De missie om kleine unieke beroepen levensvatbaar te houden, wordt door 85% van de respondenten herkend.
 • Het Meld- en expertisepunt is een adequate verbinder.
  De belangen van onderwijs en bedrijfsleven worden goed in de gaten gehouden. En het Meld- en expertisepunt is in staat om het gemeenschappelijke belang te vinden.
 • Het Meld- en expertisepunt is bevlogen.
  De adviseurs zijn betrokken en hebben een open en oplossingsgerichte houding.
 • De verwachting over de mate van ondersteuning is een aandachtspunt.
  Helder communiceren over de wederzijdse verwachtingen en mate van ondersteuning zijn verbeterpunten.

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van het Meld- en expertisepunt. Meer weten? Bekijk het rapport.