Naaiatelier Mailey’s in Amsterdam en de modeopleidingen van het ROC van Amsterdam hebben zestien modestudenten een stageplaats kunnen geven. SBB heeft beide partijen in contact gebracht met elkaar om op die manier, hopelijk ook op de lange termijn, een stageplaats te bieden aan modestudenten. Gisterochtend vond de kick-off plaats in MBO College Zuid bij de RAI.

Het project, bestemd voor acht studenten uit Hilversum als acht studenten uit Amsterdam, komt als een geschikte oplossing voor het stageprobleem van de scholen. De studenten zouden in eerste instantie niet meer stagelopen dit schooljaar en een vervangende opdracht krijgen. Door deze samenwerking hebben maar liefst zestien studenten alsnog een stage kunnen bemachtigen. Een mooie opsteker; zeker door de grote tekorten in de modesector. Daarnaast kan het project iets betekenen voor de toekomstige arbeidsmarkt. Studenten werken in Mailey's atelier aan een stageopdracht en ontwikkelen daarmee hun skills die ze later kunnen toepassen bij het zoeken naar hun echte baan.

Jeroen Aakster, bpv-coördinator Mode bij het roc, kan dit alleen maar onderstrepen. Er wordt nu bij één bedrijf meerdere stageplekken aangeboden. Hij benadrukt dat het mooi zou zijn als dit landelijk wordt opgepakt, bijvoorbeeld door gemeentelijke subsidiëring. Of door sponsoring door het bedrijfsleven. Op die manier worden studenten blijvend aan een mooie praktijkervaring geholpen.

Door samenwerking snelle invulling geven aan tekorten

In de modesector is een groot tekort aan stageplaatsen. SBB heeft op basis van de tekorten in de regio daarom de eerste stappen gezet richting Mailey’s om te kijken naar extra stageplaatsen. Vanaf augustus 2020 is Mailey’s een erkend leerbedrijf en sindsdien heeft het bedrijf ervaring met het begeleiden van mbo-studenten. Doordat SBB heeft voorzien in de gesprekken tussen Mailey’s en de roc’s, is dit project tot stand gekomen.

Een adviseur praktijkleren van SBB zorgt ervoor dat het project aansluit op de opleidingseisen van de school. Daarbij komt dat de werkprocessen voor de leerlingen van verschillende niveaus goed uitvoerbaar moeten zijn. De begeleiding van de studenten wordt op maat wordt gegeven, op basis van de behoefte van de student.

Studenten van verschillende niveaus, maar ook bovensectoraal

De zestien studenten gaan zich onder andere bezighouden met het design en de productie van hoodies. De studenten komen van verschillende niveaus. Zowel vanuit MBO College Zuid en MBO College Hilversum, waar de verschillende opleidingen worden gegeven, wordt samengewerkt om de praktijkervaring aan te bieden voor beide colleges. Bovendien doen studenten van verschillende niveaus en opleidingen mee aan dit project. Zo leren de niveau 4 studenten van de niveau 2 studenten en vice versa.

Bij dit project kijken SBB, de school en Mailey’s verder dan alleen de modesector. Zo kunnen de gemaakte producten op de markt komen; daar komen verschillende dingen bij kijken zoals de marketing en communicatie rondom het product en het bouwen van een website voor de verkoop. Vanuit SBB is een verbinding gemaakt met MBO College Amstelland te Amstelveen en aan dit project gaat daarom ook een aantal studenten Marketing & Communicatie meewerken.

Oproep aan leerbedrijven: ‘toekomstige sterspelers hard nodig’

Melih onderstreept het grote belang van praktijkervaring als aanvulling op de theorie. Hij doet dan ook een oproep aan leerbedrijven om studenten een goede praktijkervaring te bieden: “We hebben de toekomstige sterspelers hard nodig, ik ben blij dat we dit hebben weten te creëren. Mbo-studenten zijn van grote meerwaarde voor het leerbedrijf, zo leren ze niet alleen van hun praktijkopleider maar ook andersom."

Duurzame inzetbaarheid bij sociaal-maatschappelijke projecten

Volgens de betrokkenen is dit initiatief een mooi project om ook in de toekomst invulling aan te geven. Daarbij is de duurzame en sociale kant ervan belangrijk. Denk daarbij aan sociaal-maatschappelijke projecten waarbij bijvoorbeeld gemeentehoveniers gekleed worden. Zo blijft er voor stagiairs een constante gang van stageopdrachten. Een tweedledige oproep, aan bedrijfsleven om stagiairs te plaatsen en de scholen om creatief om te gaan met stageopdrachten.

De stageopdracht voor de studenten duurt drie maanden. Op 28 mei aanstaande vindt een tussenevaluatie plaats en op vrijdag 9 juli wordt de opdracht afgerond.