Keuzedeel voor lijstenmakers

Lijstenmaker
Al in 2016 kwam bij het Meld- en expertisepunt een melding vanuit Art & Frame, brancheorganisatie voor de lijstenmakers. Deze branche heeft een opleidingswens, wil graag jonge mensen opgeleid zien voor hun mooie vak.

Een arbeidsmarktverkenning liet zien dat er zeker perspectief is binnen de beroepsgroep en dat het beoefenen van het vak specialistische kennis en vaardigheden vraagt.

Meer dan voldoende raakvlakken

Eind 2017 ging het Meld- en expertisepunt in gesprek met Art & Frame en drie vakscholen. Deze zagen meer dan voldoende raakvlakken bij de bestaande mbo-opleidingen die zij aanbieden, en zeer zeker ook meerwaarde van een keuzedeel Lijsten maken. Het mooie van deze onderwijsoplossing is dat studenten die het keuzedeel volgen, al basiskennis en –vaardigheden bezitten die goed van pas komen. Het gaat dan om studenten van de niveau 4-opleidingen Specialist schilderen en de Creatief vakman.

Voorjaar 2018

Een aanvraag voor het keuzedeel is inmiddels ingediend door Nimeto Utrecht. Samen met het Cibap en vertegenwoordigers vanuit de brancheverenging maken zij zich sterk. Een lange adem is vaak nodig, maar het resultaat mag er zijn. Wij zijn blij met deze ontwikkelingen en gaan ervan uit, dat in het voorjaar van 2018 kan worden gestart met de ontwikkeling van het keuzedeel.