Kans op werk geactualiseerd

Landmeters
Hoe groot is de kans dat een student na zijn studie werk vindt in het beroep waarvoor hij is opgeleid? Dat laten beroepsonderwijs en bedrijfsleven zien met Kans op werk. Kans op werk heeft als belangrijkste doel onafhankelijk voorlichting te geven aan studenten voor een juiste studie- en beroepskeuze.

Kans op werk is een prognose en laat zien hoe groot de kans is dat een student straks werk vindt in een beroep dat aansluit op de opleiding (inhoudelijk en qua niveau) in zijn of haar regio. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt. Voor een tweejarige opleiding gaat het dus om de kans op werk in 2021, voor een driejarige opleiding in 2022, enzovoorts. Kans op Werk doet geen uitspraak over de kans op een baan in het algemeen.

Per opleiding en per regio

De resultaten van Kans op werk worden jaarlijks per opleiding en per regio geactualiseerd. In verband met de voorlichting voor het nieuwe schooljaar vindt de publicatie hiervan in januari plaats. SBB publiceert de resultaten vanaf vandaag onder andere op s-bb.nl en KiesMBO.nl en via Studie in Cijfers.