Investeren in restauratieopleidingen

Gezel schilder
Het kabinet investeert de komende jaren 325 miljoen in erfgoed. Dat blijkt uit de cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’. Hiervan is twee miljoen bestemd voor de doorontwikkeling van restauratieopleidingen.

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) gaat de missende schakels in het restauratieonderwijs ontwikkelen. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is de afgelopen jaren betrokken geweest bij dit proces. Zo is in 2014 het Platform Erfgoedopleidingen opgezet en is een start gemaakt Centrum voor Restauratietechniek, een project dat gefinancierd wordt door het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Het NCE heeft dit project overgenomen en gesprekken gevoerd met brancheorganisaties en overige betrokken partijen, om zo de opleidingsbehoefte in kaart te brengen. Daarnaast ontwikkelde het NCE lesmateriaal voor verschillende specialistische restauratieopleidingen en zorgde voor de implementatie van deze opleidingen. De komende periode worden de plannen in samenwerking met de betrokken partijen verder uitgewerkt.