Financiële dienstverlening en Wft-eisen

Financiele dienstverlening
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is er geen nieuwe instroom meer mogelijk op het kwalificatiedossier Financiële dienstverlening met crebo 23190. Dit kwalificatiedossier bevat beroepsvereisten voor de Wet op het financieel toezicht (Wft) en leidt op voor adviseur financiële producten.

Nieuwe instroom maakt met ingang van het schooljaar 2016-2017 gebruik van het kwalificatiedossier Financiële dienstverlening (gewijzigd 2016) met crebo 23216. Dit kwalificatiedossier leidt op voor klantmedewerker financiële dienstverlening. De klantmedewerker bereidt financiële adviezen voor, maar adviseert de klant niet zelf over financiële producten. In dit kwalificatiedossier zijn derhalve geen beroepsvereisten voor Wft opgenomen.