'Buienradar' helpt scholen en bedrijfsleven bij afstemming opleidingsaanbod

Studenten GLR
Het aantal studenten in creatieve opleidingen is in korte tijd enorm gestegen, terwijl het aantal arbeidsmarktplaatsen niet in hetzelfde tempo meegroeide. Om bestuurders van scholen te helpen bij de onderlinge afstemming van het opleidingsaanbod, ontwikkelden onderwijs en bedrijfsleven een prototype ‘buienradar’. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.

“Er gingen geruchten dat het ministerie van OCW de commissie Macrodoelmatigheid mbo wilde inschakelen om onderzoek te doen bij de creatieve opleidingen”, zegt Fred van Vliet, bestuursvoorzitter van het Grafisch Lyceum Rotterdam en toenmalig voorzitter van de sectorkamer ICT en creatieve industrie. “Landelijk zagen we dat er ook wel wat aan de hand was. De vakinstellingen hadden constant 5.000 studenten mediavormgeving. Ze staan in nauw contact met het bedrijfsleven en stemmen vraag en aanbod met elkaar af. De roc’s telden echter 7.000 studenten en dat aantal kon ongebreideld groeien. Althans, dat was het beeld.”

De feiten boven tafel

“We maakten ons daar natuurlijk zorgen over”, vervolgt Fred. “Om de feiten boven tafel te krijgen, besloten we het in de sectorkamer te bespreken. Daar zitten we tenslotte met bedrijfsleven, vaksinstellingen en roc’s samen aan tafel. Het eerste overzicht bestond uit allerlei lijsten en schema’s. Logisch, want we hebben nogal wat opleidingen en regio’s. Toen kwamen we op het idee – we zijn niet voor niets de creatieve sector – om een buienradar te maken: een interactieve landkaart met meetgegevens zoals de commissie Macrodoelmatigheid ze hanteert.”

Het instrument verfijnen

Als voorbeeld noemt Fred de opleiding tot gamedeveloper, waarvoor landelijk te veel studenten zouden worden opgeleid. “Op de kaart zie je dat er in Groningen en Friesland minder kans is op stage, leerbaan en werk terwijl in de regio Rijnmond een evenwicht bestaat. Er is dus een beperkt probleem met gamedevelopers. Tegelijk zijn er opleidingen waarbij er procentueel geen groot probleem is, maar waarbij het wel om grote aantallen gaat. Zo zijn bijna alle scholen gestart met een opleiding tot mediavormgever. Je moet dus goed kijken wat de cijfers betekenen; het instrument verfijnen. Daar zijn we nu mee bezig.”

Argumenten meegeven

De laatste stap in het finetunen van de buienradar is de toegang tot DUO. “Studenten staan ingeschreven op de hoofdlocatie. Het Alfa-college en Noorderpoort in Groningen tellen bijvoorbeeld te veel mediavormgevers, maar feitelijk volgen die hun opleiding in Hoogeveen, waar geen probleem bestaat. Als we de daadwerkelijke informatie van DUO toevoegen, kunnen we de scholen nog beter faciliteren. We laten zien wat er aan de hand is, geven argumenten mee waarom dingen wel of niet goed zijn en bevorderen zo dat het onderwijs zichzelf reguleert.”

Doorontwikkeling voor alle sectoren

Het bestuur van SBB is enthousiast over het initiatief. Op advies van de sectorkamer ICT en creatieve industrie is besloten om de buienradar, onder regie van de thema-adviescommissie Doelmatigheid, door te ontwikkelen voor alle sectoren.

Zie ook: