Bitumineuze dakdekkers opgeleid onder eigen dak

Student en praktijkopleider
TECTUM, het opleidingsbedrijf van en voor de platte-dakensector, ook wel bitumineuze dakdekkers genoemd, heeft de stellige overtuiging dat opleiden voor dit specifieke vakmanschap het best kan via de bbl. Op geheel eigen wijze geeft het bedrijf invulling en uitvoering aan de opleiding.

TECTUM neemt bijvoorbeeld jongeren die de opleiding volgen zelf in dienst, en detacheert ze voor de gewerkte uren bij een leerbedrijf. Eenmaal gestart met de opleiding, krijgen de jongeren les van eigen vakdocenten.

Slim gebruikgemaakt van regelingen

Door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met ROC Midden Nederland – dat toeziet op het waarborgen van de processen en zorgt voor de diplomering – en als sociale partners de handen ineen te slaan om te investeren in opleiden, is het de sector gelukt om een goed opleidingsbedrijf neer te zetten die goede vakmensen aflevert. Daarbij is slim gebruikgemaakt van de eigen cao en de daaruit voortvloeiende regelingen, zoals het sociaal fonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK), maar ook de Subsidieregeling praktijkleren en de sectorplannen.

Duurzame onderwijsoplossing

Deze aanpak is een goed voorbeeld van hoe een duurzame onderwijsoplossing binnen een kleinschalige specialistische branche kan worden bewerkstelligd.