Beroepsonderwijs en bedrijfsleven bouwen aan leven lang ontwikkelen

Staatssecretaris Tamara van Ark wordt geïnterviewd
Wat staat de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven te doen om leven lang ontwikkelen tot een succes te maken? Om die vraag te beantwoorden ging het bestuur vandaag in Zoetermeer in gesprek met circa 75 vertegenwoordigers van beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

De uitkomst van de middag is input voor de commissie Leven lang ontwikkelen onder leiding van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Deze tijdelijke commissie met vertegenwoordigers van beroepsonderwijs en bedrijfsleven onderzoekt de komende maanden hoe SBB leven lang ontwikkelen vanuit haar wettelijke taken verder kan vormgegeven en kan bijdragen aan een cultuur van leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland die werkt, of (weer) wil werken. Daarnaast brengt zij in kaart wat er op landelijk en regionaal niveau al gebeurt voor jongeren, werkenden en werkzoekenden.

Belangrijke taak

Na een welkomstwoord door duovoorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming en een lezing door Mathijs Bouman, gaf staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark haar visie op de kansen die de mbo-infrastructuur biedt voor werkenden en werkzoekenden: “Investeren in praktijkleren in het mbo voor werkzoekenden en werkenden is investeren in de opstap naar werk én duurzaam werk. In deze tijd van arbeidskrapte hebben werkgevers werkzoekenden hard nodig die in het eigen bedrijf kunnen worden opgeleid tot vakkracht. Gemeenten, UWV, mbo-instellingen en werkgevers staan daarvoor in de regio samen aan de lat. Ik wens jullie veel succes met deze belangrijke taak!”

Praktisch aan de slag

Vervolgens werd het thema van kansen en mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen door de aanwezige leden van de SBB-sectorkamers, thema-adviescommissies en studentvertegenwoordigers op een speelse manier, met behulp van LEGO SERIOUS PLAY, verder uitgediept en onderzocht. Duovoorzitter van SBB Ton Heerts sloot de middag af.

Decoratie

De decoratie van de bijeenkomst werd verzorgd door mbo-student Carline Refuge van het Zone.college. Zij is Nederlands Kampioen Bloembinden, behaalde bij Skills The Finals op 22 maart in Amsterdam goud en mag in augustus met Team NL deelnemen aan de WorldSkills in Kazan, Rusland.