Bedrijfsleven, onderwijs en overheid sluiten akkoord voor verbeteren arbeidsmarkt Zuid-Holland

Groepsfoto
24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. In het akkoord staan afspraken over scholing en omscholing van werknemers, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent.

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Met het Human Capital Akkoord wil de provincie nationaal en internationaal concurrerend worden door een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Leven lang ontwikkelen

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan”, zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het leven lang ontwikkelen. Die ambities zetten we nu om in daden.”

De rol van SBB

Ook SBB ondertekende het Human Capital Akkoord. SBB ondersteunt de projecten met begeleiding op het gebied van de mbo-certificaten, keuzedelen, de in de provincie gestarte drie pilots praktijkleren en het bbl-offensief. Verder erkennen en ondersteunen de adviseurs praktijkleren de leerbedrijven waar de deelnemers aan de projecten stage lopen of een leerbaan vinden. Tot slot kan in de projecten gebruik worden gemaakt van Stagemarkt.nl en de mbo-portal KiesMBO.nl.

Concrete doelen

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Eerste projecten al gestart

De eerste drie projecten zijn inmiddels gestart. In het project SMITZH lang leven ontwikkelen worden 2.000 werknemers uit de hightechsector bijgeschoold met de nieuwste technieken en machines. In het project Van Werk Naar Werk worden 1.500 werknemers om- of bijgeschoold voor een baan in de glastuinbouw. En het project IT-kavel laat 5.000 werknemers om- of bijscholen voor een IT-baan in Zuid-Holland door vernieuwende, kortdurende IT-opleidingen.