Arbeidsmarktverkenning orthopedisch schoentechnicus

Student en praktijkopleider
De Dutch HealthTec Academy zag knelpunten in de uitvoerbaarheid van opleidingen binnen de orthopedische schoentechniek ontstaan. En gaf dit signaal door aan het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Om een duurzame onderwijsoplossing te vinden is een arbeidsmarktverkenning gestart.

Met de arbeidsmarktverkenning worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld. Zo vormt het Meld- en expertisepunt een goed beeld van het arbeidsmarktperspectief van de orthopedisch schoentechnici. De arbeidsmarkverkenning richt zich op de werkgelegenheid, tevredenheid over de opleiding, behoefte aan bijscholing van medewerkers en de toekomstige vraag naar medewerkers en kennis van personeel.

Duurzaam opleidingsarrangement

Deskresearch, een telefonische- en online enquête onder leerbedrijven worden uitgezet en vormen de basis voor het rapport. Naar verwachting wordt het rapport eind 2018 opgeleverd. Vervolgens gaan betrokkenen uit het onderwijs en bedrijfsleven op zoek naar mogelijkheden voor een duurzaam opleidingsarrangement voor de orthopedisch schoentechnici.