Arbeidsmarktverkenning betonstaalverwerkers

Student en praktijkopleider bouw
Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap ontving een melding van de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), de brancheorganisatie voor betonstaalverwerkende bedrijven. Omdat de opleiding voor betonstaalverwerkers en -vlechters dreigt te verdwijnen, besloten we in overleg met de branche een arbeidsmarktverkenning te laten uitvoeren.

Medio 2017 ontving het Meld- en expertisepunt de melding, dat de enige school die de opleiding voor betonstaalverwerkers en -vlechters uitvoert, van plan was om daarmee te stoppen. Uit gesprekken met de branche kwam naar voren, dat aanvullend arbeidsmarktonderzoek noodzakelijk is om onder andere inzicht te krijgen in de omvang van de beroepsgroep, het aantal bedrijven en de arbeidsmarktkansen voor deze specifieke beroepsgroepen. Daarop is besloten om een arbeidsmarktverkenning te laten uitvoeren door Rijnland Advies, als gedegen vertrekpunt voor een duurzaam opleidingsarrangement voor deze branche.

Bevindingen

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • De arbeidscapaciteit van de onderzochte bedrijven (uitgedrukt in fte’s) zit voor iets meer dan de helft in de niveau 2-functies (betonstaalvlechter en betonstaallasser) en voor circa een derde in de niveau 3-functies (allround betonstaalverwerker bouwplaats en fabricage).
  • De helft van de bedrijven verwacht voor 2018 een groei van de werkgelegenheid, met name voor niveau 2-functies en in mindere mate voor niveau 3-functies. Een meerderheid van de bedrijven verwacht in 2018 en 2019 een groei van de omzet.
  • De werkgelegenheid voor de betonstaalverwerkende functies wordt geschat op 3.000 tot 6.000 personen.

Vervolgtraject

Op dit moment vinden diverse gesprekken plaats tussen de VWN, enkele onderwijsinstellingen en het Meld- en expertisepunt over de uitvoering van de opleiding Betonstaalverwerker. Deze gesprekken zijn tot nu toe positief en bevinden zich in een verkennend stadium. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd overeenstemming kan worden bereikt over welke instelling de opleiding weer kan gaan aanbieden.

Bekijk het rapport van de arbeidsmarktverkenning.