Arbeidsmarkt logistiek groeit snel

Student en praktijkopleider in de sector transport en logistiek
De vraag naar arbeid in transport en logistiek neemt flink toe. Met name het aantal banen in het beroepsgoederenvervoer stijgt de komende jaren fors.

De omzet groeit, het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs neemt snel toe en het aantal chauffeurs dat op zoek is naar werk neemt af. Er worden tekorten verwacht op de arbeidsmarkt. Daarbij stijgt het belang om huidige werknemers te behouden voor de sector. Dat blijkt uit de ‘Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek 2016’ van het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

Impuls

In 2016 profiteerde de sector van de aangetrokken Nederlandse economie. In het beroepsgoederenvervoer groeide de omzet in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor. Binnenlandse bestedingen en de groei van de bouwsector (met name woningbouw) zorgden voor een impuls.

Meer conclusies

Andere conclusies uit het rapport:

  • De vraag naar arbeid in het beroepsgoederenvervoer groeit de komende jaren sneller dan het aanbod van personeel. Voor de logistiek geldt dit in versterkte mate.
  • Het aantal vacatures (openstaande en nieuwe) neemt snel toe. In meerdere arbeidsmarktregio’s is vrachtwagenchauffeur inmiddels een veel gezochte functie. De vacaturegraad voor chauffeurs is in het eerste en tweede kwartaal van 2016 gestegen ten opzichte van een jaar eerder.
  • Meer aandacht voor ketensamenwerking en logistieke planning zorgt voor een groeiende vraag naar hogere logistieke functies zoals logistiek manager en planner.
  • In 2016 is de groep bedrijven die verwacht dat het aantal vacatures hoger is dan vorig jaar, flink gegroeid. In 2015 verwachtte 23% en in 2016 46% van de bedrijven meer openstaande vacatures te zullen hebben. Ook denkt de helft van de werkgevers dat 2016 voor hun bedrijf een beter jaar wordt dan 2015.
  • De gemiddelde leeftijd in de sector stijgt en werknemers moeten steeds langer doorwerken. Het pensioen werkend bereiken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een groot deel van de werknemers ziet belemmeringen zoals lichamelijke klachten of stress.
  • Het gemiddelde verzuimpercentage in de sector in 2015 was 4,3%. Oudere werknemers verzuimen gemiddeld meer dagen dan jongere werknemers. Gezien de stijgende leeftijd kan het verzuim in de toekomst toenemen.
  • In de sector beoordeelt 90% van de werknemers hun gezondheid als goed tot uitstekend. Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse beroepsbevolking.
  • Zeer positief is dat bijna driekwart van de werknemers in de sector tevreden is met zijn werk en ook de bevlogenheid is hoog.