23 regio’s actief met pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo

Student en praktijkopleider voor de opleiding tot bibliotheekmedewerker
Begin dit jaar gingen twaalf regionale samenwerkingsverbanden van start met de pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo. Op 4 juni zijn daar elf nieuwe samenwerkingsverbanden aan toegevoegd. Dat brengt het totaal op 23.

De pilots praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Onderwijs, bedrijfsleven en organisaties voor werk en inkomen

Eind 2018 startte SBB met het voorbereiden op deelname van regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en organisaties voor werk en inkomen. De pilots worden mogelijk gemaakt door de MBO Raad,  NRTO, VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, Divosa, VNG, UWV, Cedris en SBB in opdracht van de ministeries van OCW en SZW.

Ook landelijke pilots

In de eerste tranche van regionale pilots ging ook een landelijke pilot van start van werkgevers in de uitzendbranche. Dat gebeurde onder regie van stichting DOORZAAM (voorheen STOOF). In de tweede tranche komen daar naar verwachting twee landelijke pilots bij van de Dienst Justitiële Inrichtingen en van VGN/Actiz.

Tot december 2020

De pilots lopen tot december 2020. Met het totaal van 23 regionale en drie landelijke pilots is de deelname voldoende breed. De ervaringen zullen duidelijk maken of praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo bijdraagt aan het verwerven van duurzame banen voor werkzoekenden, en voor werkenden in een kwetsbare positie.